School Maatschappelijk Werk

Beste ouders,

 

'Opvoeden is niet altijd eenvoudig.

Daarom is er voor kleine en voor grote vragen de schoolmaatschappelijk werker'.

 

Mijn naam is Kim Verweij en ik ben op deze school de schoolmaatschappelijk werker.

KimV.jpg

Ik ben werkzaam vanuit NIM maatschappelijk werk.

 

Er zijn verschillende vragen waarmee u als ouder/opvoeder bij mij kunt komen. Ik zal hieronder een aantal voorbeelden geven:

Opvoedingsvragen:

'Mijn kind luistert niet'. 'Ik ben de hele dag politieagent aan het spelen!' 'Ik weet niet meer goed hoe ik moet belonen en straffen'. 'Mijn kind reageert brutaal, ik krijg altijd een weerwoord'.

Problemen vanuit de thuissituatie:

Voorbeelden zijn: ruzie binnen het gezin, echtscheiding of ziekte/overlijden van een dierbare.

Problemen vanuit het kind:

'Mijn kind heeft geen of weinig vriendjes/vriendinnetjes'. 'Mijn kind is erg onzeker en heeft weinig zelfvertrouwen'. 'Mijn kind is vaak verdrietig'.

Problemen in de schoolsituatie:

'Mijn kind pest of wordt gepest'. 'Mijn kind gaat niet met plezier naar school'.

Een kort voorbeeld vanuit de praktijk:

Ouders melden zich bij mij omdat hun kind erg  onzeker is en geregeld conflicten heeft met andere kinderen. Ik ga in gesprek met ouders en met de leerkracht om de situatie goed in kaart te brengen. Vervolgens heb ik een paar gesprekjes met het kind, waarbij we ons richten op het vergroten van het zelfvertrouwen. Tevens doet de leerling mee aan een sociale vaardigheidstraining vanuit NIM. Nadien blijkt duidelijk dat het kind meer handvatten heeft om met bepaalde (sociale) situaties om te gaan. Bovendien heeft het kind meer zelfvertrouwen gekregen.

Ik werk iedere week maandagochtend op de Wingerd school.

Als u een afspraak met mij wilt maken kan dat via de leerkracht of via de intern begeleiders Jesse en Hanneke.

 

Groetjes van Kim.