De school als vindplaats

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Nora Bahareh Nouri (39). Ik werk sinds vorig jaar als jeugdspecialist voor het project 'De School Als Vindplaats' op basisschool de Wingerd. Samen met de school en andere betrokkenen wil ik graag leerlingen met een hulpvraag zo vroeg mogelijk op weg helpen. Als ouders/verzorgers, leerkrachten of het zorgteam vragen rond het gedrag of de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling hebben, kan ik ingeschakeld worden. In overleg met ouders en de school kijk ik op welke manier de leerling zo snel mogelijk en meest passend geholpen kan worden, zodat hij of zij zich goed kan blijven ontwikkelen. U kunt, na overleg met de intern begeleiders van de school, met mij in contact komen. 

 

nouri.jpg

 

Dit zijn mijn contactgegevens:

Mail: n.nouri@entrea.nl

Tel: 0610980790