Tussenschoolse opvang

Tussen Schoolse Opvang

 

Voor die kinderen die tussen de middag niet naar huis toe kunnen,

is het mogelijk om op school te eten en te spelen. De Tussen Schoolse Opvang (TSO)  wordt georganiseerd door Stichting SOOS, Samen Overblijven Op School.

De coördinatie op de Wingerd is in handen van Marijke Herfkens telefoonnummer: 06- 23274182.

De kinderen worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers.
Er kan gekozen worden voor een vaste dag of vaste dagen per week. 
Ook kan men kiezen voor incidenteel overblijven middels een strippenkaart. De strippen zijn niet op naam en blijven de gehele basisschooltijd geldig.

Aanmelden gaat via de website van stichting SOOS:  www.stichtingsoos.nl.

Indien digitaal aanmelden niet mogelijk is, neem dan even contact op met de coördinator.

Kinderen nemen zelf hun gezonde lunchpakketje mee: brood, fruit en eenafsluitbare beker met drinken.

Indien een kind om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de vaste overblijfdag of de dag wil ruilen dan graag een berichtje (liefst via sms) naar de coördinator. Dit geldt tevens voor het incidenteel overblijven. Na voldoende tijd om te eten, gaan de kinderen bij goed weer lekker buiten spelen. Bij slecht weer blijven we binnen om te knutselen en om gezellig spelletjes te doen.

Spelmateriaal wordt door SOOS verzorgd.

Voor meer informatie kunt u terecht op bovengenoemde website of bij de coördinator.