Onze visie op onderwijs

Basisschool de Wingerd is een school waarbinnen de kinderen, de ouders en de leerkrachten zich prettig voelen. Hierdoor ontstaat een klimaat waarbinnen iedereen in de organisatie kan en mag leren.

Voor het optimaal ontwikkelen gaan we uit van de positieve acceptatie van het kind, de leerkracht en de omgeving. Vanuit deze acceptatie volgt elk kind een voor hem/haar passende leerstoflijn en krijgt hij de daarbij horende instructie. Op deze handelingsgerichte wijzen trachten we de opbrengsten te optimaliseren. Dat maakt dat we op de Wingerd de zorg voor elk kind zo veel mogelijk preventief inzetten en daar waar nodig curatief. Zo krijgt elk kind een stevige basis van waaruit het tot volle groei en bloei kan komen.