Een stukje geschiedenis..

In een dependance in de Zellersacker is op 14 april 1984 de Wingerd begonnen met 2 kleuters (Marco en Martijn)

In het voorjaar van 1985 is begonnen met de bouw van de school.

historie2.jpg

Haast niet meer voor te stellen maar in de wijk Leuvensbroek was het toen maar een kale boel.

Rondom het schoolgebouw lagen voornamelijk kale zandvlaktes met hier en daar velden waar de natuur zijn gang kon gaan. En er was vooral heel veel gehei te horen; want met de bouw van de school waren ook de eerste huizen in aantocht.

In juni 1985 vond de eerste steenlegging plaats. De school begon nu te groeien, de eerste schooldag van 12 augustus 1985 begonnen we met 40 leerlingen in het kersverse schoolgebouw.

Het jaar daarop vond de officiële opening plaats. We hadden toen inmiddels ongeveer 100 kinderen ingeschreven staan en 4 leerkrachten.

Schooljaar 1994-1995 bestond het team al uit 25 leerkrachten. Er was dus al een flinke groei gemaakt en die ging maar door.

Inmiddels kregen we ruimtetekort. Het schoolgebouw werd te krap.

Op het schoolplein werd een grote houten barak neergezet waar uiteindelijk 8 klassen in gehuisvest werden. Eindelijk was het zo ver. We mochten een permanente aanbouw gaan maken. Daar keken we erg naar uit!

In 2001 ging de Wingerd de hoogte in. Er werd een hele verdieping opgebouwd.

De school bestaat anno 2017 uit 13 klassen en telt bijna 350 leerlingen.

En ook nieuwe leerlingen zijn nog steeds welkom.

Kom eens kijken op onze school!