De oudervereniging

De oudervereniging heet u van harte welkom op basisschool de Wingerd. 

De Wingerd is een fijne school, met een gezellig en hardwerkend schoolteam en een actieve oudervereniging. Veel basisscholen in Nederland hebben een oudervereniging, omdat ouders graag actief betrokken willen zijn bij de schooltijd van hun kind(eren). 

De oudervereniging organiseert, samen met de leerkrachten, activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. Denk hierbij aan: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de carnavalsviering en het schoolreisje. De oudervereniging probeert hiermee dus op een positieve manier bij te dragen aan een prettige schooltijd voor uw kind(eren).

Oudercontributie

Ouders worden bij inschrijving van hun kind automatisch lid van de Oudervereniging, tenzij ze daartegen bezwaar maken.

Ouders, voogden of verzorgers die lid zijn van de OV, zijn voor (elk van) hun bij de school ingeschreven kind(eren) jaarlijks een vrijwillige bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering (waar ook de jaarrekening en de begroting wordt gepresenteerd).

Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om de door de oudervereniging georganiseerde en ondersteunde activiteiten (denk hierbij aan de diverse vieringen, excursies en kamp) te financieren.

Indien het bedrag van de bijdrage te groot is om ineens te betalen kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in termijnen te betalen. U kunt dan contact opnemen met de oudervereniging via email administratie@wingerd-nijmegen.nl

Bent u niet in de mogelijkheid om de vrijwillige bijdrage te betalen dan zijn daar regelingen voor te treffen. Onder andere via stichting leergeld (www.leergeld.nl)

Momenteel bedraagt deze bijdrage:          

  • 37,50 euro per jaar voor het eerste kind
  • 37,50 euro per jaar voor het tweede kind
  • 28 euro per jaar voor het derde kind