Uw kind aanmelden op onze school

Voor het aanmelden van uw kind, kunt u telefonisch contact met ons opnemen (024) 373 41 82.

Omdat wij ieder kind passend onderwijs willen geven, vormen wij ons van elke nieuwe kind een zo goed mogelijk beeld. Hiervoor hebben wij een aanmeldingsprocedure ontwikkeld, waarin de beginkenmerken van uw kind en een gesprek met u centraal staan. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende fasen van onze aanmeldingsprocedure.

Centrale aanmelding

Voor scholen in de regio Nijmegen geldt dat ouders hun kinderen eerst centraal moeten aanmelden bij 'De Schoolwijzer' van Gemeente Nijmegen. Als u dat doet vóór 1 maart voorafgaand aan dat schooljaar, maakt uw kind de meeste kans om een plek te krijgen op een school van uw voorkeur. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl of tel. 024 - 360 20 22. Wanneer het kind geplaatst wordt op onze school door de schoolwijzer zal u benaderd worden voor een gesprek om te kijken of de school passend is voor uw kind en of de school datgene kan bieden wat uw kind nodig heeft. 

Informatiebijeenkomst

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, waar geïnteresseerde ouders informatie krijgen over de uitgangspunten, het onderwijsconcept en de werkwijze van De Wingerd. Deze bijeenkomsten zijn een goede kennismaking met onze school. Wij adviseren alle ouders die denken over plaatsing van hun kind op De Wingerd dan ook van harte om één van deze avonden te bezoeken. U kunt dan in dezelfde week onze open ochtend bezoeken, waar op een vast tijdstip geïnteresseerde ouders worden rondgeleid tijdens schooltijd.

Voortganggesprek

Voordat uw kind op school begint, nodigen wij u uit voor een gesprek met de toekomstige leerkracht van uw kind. Indien mogelijk is hierbij ook de pedagogisch medewerker van de kinderopvang aanwezig.